4 days ago

Decyzja – treningi z autoprezentacji

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://www.szkolenia-handlowe.org.pl/blog/wylosowani-kursanc read more...

5 days ago

Decyzja – szkolenia z doradztwa kryzysowego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" read more...

5 days ago

Informacja – szkolenia z matematyki

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://www.szkolenia-handl read more...

6 days ago

Decyzja – warsztaty z panowania nad stresem

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

7 days ago

Obwieszczenie – kursy z włoskiego

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu read more...

7 days ago

Anons informacyjny – szkolenia ze słowackiego

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

7 days ago

Anons informacyjny – treningi z negocjacji

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN read more...